Voorwaarden

Voorwaarden danslessen

Alle lessen staan onder leiding van gediplomeerde en ervaren dansdocenten. 

 • Het seizoen bestaat uit 10 lesmaanden en loopt van september t/m juni.
 • MoveWithMoos behoudt zich het recht voor om zonder restitutie van het abonnementsgeld 2 lessen per cursus uit te laten vallen in geval van overmacht (ziekte, blessure etc.). Wij zullen te allen tijde proberen te zorgen voor passende vervanging.
 • Het volgen van een proefles is altijd gratis.
 • MoveWithMoos kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig lichamelijk letsel, schade of vermissing van eigendommen ondervonden tijdens de lessen en/of repetities, of op heen- en terugweg, waarbij inbegrepen de te geven uitvoeringen.
 • Het is niet toegestaan het lesmateriaal van de docenten of choreografen te gebruiken voor optredens, lessen of workshops zonder schriftelijke toestemming.
 • Er mag geen beeld- en filmmateriaal op internet (bijv. YouTube, Twitter, Facebook) geplaatst worden zonder schriftelijke toestemming.
 • Afwezigheid van een leerling tijdens de lessen ontheft de leerling niet van de verplichting tot betaling. Verzuim van één of meerdere lessen geeft geen recht tot gedeeltelijke of gehele restitutie van het lesgeld.
 • De vakantie’s en vrije dagen lopen gelijk aan basisscholen in dezelfde regio.

Inschrijven 

 • Na het inschrijven verplicht je je tot het betalen van het verschuldigde lesgeld.
 • Bij het inschrijven zijn er inschrijfkosten (10,-) verschuldigd. Dit bedrag wordt met de eerste betaling geïncasseerd. 
 • Minderjarige mogen zich zonder toestemming van ouder(s)/voogd niet inschrijven. Ouder(s)/voogd die een overeenkomst voor een minderjarige aangaan zijn te allen tijde verantwoordelijk voor de algemene voorwaarden wat betreft de inschrijving- en betalingsvoorwaarden.  
 • De inschrijving blijft geldig tot een schriftelijke opzegging, deze dient een maand van te voren te worden ingediend. 
 • De gegevens bij het inschrijven worden vertrouwelijk behandeld en nooit aan een derde gegeven zonder toestemming.